POSITIIVINEN PSYKOLOGIA JA TYÖHYVINVOINTI

Haluatko tutustua paremmin itseesi ja kokea enemmän merkitystä ja onnellisuutta elämässäsi? Haluatko kokea enemmän hyvinvointia? Tervetuloa tutustumaan positiiviseen psykologiaan – hyvinvoinnin tieteeseen.

Vahvana viitekehyksenä koulutuksissamme, valmennuksissamme ja luennoillamme toimii positiivinen psykologia. Se on varsin nuori tieteenala, joka on virallisesti saanut alkunsa vasta 1990-luvun loppupuolella. Vaikka tieteenala onkin tuore, positiivisen psykologian tutkimat ilmiöt ja asiat ovat olleet olemassa yhtä kauan kuin ihmismieli. Onnellisuus, hyvinvointi, merkitys sekä yksilöiden ja yhteisöjen kukoistus on ollut myös muiden tieteenalojen, filosofioiden ja uskontojen kiinnostuksen kohde.

Käytämme taustateoriana Pennsylvanian yliopiston psykologian professorin ja “positiivien psykologian oppi-isän” Martin E. P. Seligmanin PERMA-teoriaa, joka koostuu viidestä osa-alueesta

 P=positive emotions eli myönteisyys ja myönteiset tunteet

E=engagement eli uppoutuminen

R=relationship eli ihmissuhteet

M=meaning eli merkitys

A=accomplishment eli aikaansaaminen

Monet positiivisen psykologian asiantuntijat, kuten mekin, olemme lisänneet Perma maliin vielä kuudennen osa-alueen, elinvoimaisuuden, V=vitality.

Näiden kuuden osa-alueen kehittäminen omassa elämässä ja työssä lisää tutkitusti kokonaisvaltaista hyvinvointia eli kukoistusta.

positiivinen-psykologia

POSITIIVINEN PSYKOLOGIA JA TYÖHYVINVOINTI

Miten sinä voit juuri nyt?

Riittääkö sinulla jaksamista niin työpäivään kuin sen jälkeenkin?

Koetko työsi merkitykselliseksi?

Oma työ voi herättää innostusta ja intohimoa, mutta yhtä lailla se voi tuntua maailman suurimmalta taakalta. Toisinaan taas ajatukset työstä seilaavat laidasta toiseen. Kulutamme työn parissa suuren osan päivästä. Siksi on tärkeää tiedostaa, kuinka työ vaikuttaa meihin ja hyvinvointiimme. Positiivisen psykologian tutkitulla tieteellä ja työkaluilla voimme edistää työhyvinvointia ja ennaltaehkäistä työuupumusta. Näihin paneudumme sekä koulutuksissamme että kirjassamme.

POSITIIVINEN PSYKOLOGIA JA RATKAISUKESKEINEN VALMENNUS

Positiivinen psykologia tarjoa työkaluja elämän hallintaan. Se huomioi myös elämään kuuluvat varjopuolet ja epämiellyttävät tunteet, mutta keskittyy vahvistamaan voimavaroja ja jo olemassa olevaa hyvää.

Esimerkiksi VIA-luonteenvahvuusmittari tarjoaa työkalun tunnistaa ja kehittää omia vahvuuksiamme. Vahvuuksien ja ydinvahvuuksien löytäminen, sanoittaminen ja vaihteleva käyttö ovat elämän rikastamista ja oman luontaisen tavan toiminnan mahdollistamista. Vahvuuksia ovat myös oikeudenmukaisuus- ja inhimillisyystaidot, joita tarvitaan yhdessä elämiseen, toisista huolehtimiseen ja ystävystymiseen.

Positiivinen psykologia auttaa yksilöä voimaan paremmin, lisäksi se kylvää  jokaisen hyvinvoivan ihmisen ympärille valtavasti hyvää. Kun sinä voit hyvin ja kukoistat, on myös ympärilläsi olevien ihmisten mahdollisuus kukoistaa.

positiivinen-psykologia