VÄGEN TILL EN VÄLMÅENDE SKOLA

Utbildningarna -vägen till en välmående skola ger verktyg för lärare, småbarnspedagoger, rektorer samt arbetsgemenskaper utgående från positiv psykologi. Vetenskapen i positiv psykologi handlar om att främja välmående och kraftresurser för individ och arbetsgemenskap.

Utbildningarna tar upp faktorer som påverkar helhets välbefinnandet, ökar lärarens och medfostrarens kraftresurser för engagemang och glädje.Utbildningarna förbättrar arbets atmosfären, interaktions-och känslo färdigheter, resiliensförmåga samt bemötande av förändringar i arbetet.

Undervisning är det viktigaste jobbet i världen och det spelar stor roll hur lärare, rektorer, förskolepersonal och handledare orkar i sitt arbete. När de vuxna i skolorna, på läroanstalterna och förskolorna mår bra syns det också på barn och unga: välmående vuxna fostrar välmående barn och unga!

Ruotsinkieliset-kokonaisuudet

HEJ,

JAG HETER

CATI

Jag har stort intresse för välbefinnande, såväl för individen som i arbetsgemenskaper och grupper.

Den fysiska, psykiska och sociala hälsan påverkar vårt välmående. Vi behöver tidvis stanna upp, och komma i kontakt med oss själv. Vi behöver känna efter, vad vi för tillfället själv kan göra för att må så bra som möjligt. Har under årenas lopp insett att livsglädje, lycka och meningsfullhet inte är en lottovinst. Utan det är något vi själv kan skapa.

Jag började min arbetskarriär som privat näringsidkare. Först som utbildad frisör i 13 år, och efter det som utbildad massör.  Idrott har varit med i mitt liv på många sätt, och jag har medverkat i olika idrottsföreningar.  Jag har också jobbat 8 år inom skolvärlden. Som skolgångshandledare åk 1-6 samt som gymnastik- och hälsokunskapslärare åk 7-9 samt yrkesskola. Därmed har jag skapat många sociala kontakter i olika åldrar. Medan jag jobbade med högstadie- samt yrkesskoleeleverna insåg jag behovet av främjandet för den psykiska hälsan.

Därmed har jag utbildat mig till mindfullness instruktör och mental tränare, samt utbildat mig inom positiv psykologi.

Återhämtningen är viktig i dagens värld. För att orka, behöver vi ha tid för återhämtning.

Relationer, känslor, meningsfullhet, engagemang, mål eller drömmar och helhetsvälmående är områden som berör oss alla.

Teorin och verktygen samt undersökningarna inom positiva psykologin stöder alla dessa områden. Att fokusera sig på det som är bra och se sina styrkor.

Om vi i arbetsgemenskaper och på individnivå bekantar oss och ser behov att stöda dessa områden, har vi en bra möjlighet för ett mera välmående liv. Att känna social säkerhet i arbetsgemenskapen där förtroende, respekt och tillit är en del av vardagen bidrar till en trygg arbetsmiljö.

cati

HEJ,

JAG HETER

CATI

Jag har stort intresse för välbefinnande, såväl för individen som i arbetsgemenskaper och grupper.

Den fysiska, psykiska och sociala hälsan påverkar vårt välmående. Vi behöver tidvis stanna upp, och komma i kontakt med oss själv. Vi behöver känna efter, vad vi för tillfället själv kan göra för att må så bra som möjligt. Har under årenas lopp insett att livsglädje, lycka och meningsfullhet inte är en lottovinst. Utan det är något vi själv kan skapa.

Jag började min arbetskarriär som privat näringsidkare. Först som utbildad frisör i 13 år, och efter det som utbildad massör.  Idrott har varit med i mitt liv på många sätt, och jag har medverkat i olika idrottsföreningar.  Jag har också jobbat 8 år inom skolvärlden. Som skolgångshandledare åk 1-6 samt som gymnastik- och hälsokunskapslärare åk 7-9 samt yrkesskola. Därmed har jag skapat många sociala kontakter i olika åldrar. Medan jag jobbade med högstadie- samt yrkesskoleeleverna insåg jag behovet av främjandet för den psykiska hälsan.

Därmed har jag utbildat mig till mindfullness instruktör och mental tränare, samt utbildat mig inom positiv psykologi.

Återhämtningen är viktig i dagens värld. För att orka, behöver vi ha tid för återhämtning.

Relationer, känslor, meningsfullhet, engagemang, mål eller drömmar och helhetsvälmående är områden som berör oss alla.

Teorin och verktygen samt undersökningarna inom positiva psykologin stöder alla dessa områden. Att fokusera sig på det som är bra och se sina styrkor.

Om vi i arbetsgemenskaper och på individnivå bekantar oss och ser behov att stöda dessa områden, har vi en bra möjlighet för ett mera välmående liv. Att känna social säkerhet i arbetsgemenskapen där förtroende, respekt och tillit är en del av vardagen bidrar till en trygg arbetsmiljö.

cati

MIN STORY

Jag är gift och mamma till tre fina tonårspojkar. Har lärt mig att vara småbarnsmamma – tonårs mamma och nu ung vuxens mamma. Detta har format mig att bli den jag är idag. Under årenas lopp har jag haft medkänsla för andra men först senare lärt mig medkänsla mot mig själv. Jag behöver inte prestera eller sträva mot att vara perfekt. Det räcker då jag gör mitt bästa. Jag trivs med att röra på mig på olika sätt i naturen.

Att umgås med vänner och göra saker tillsammans är viktigt för mig. Mindfullness och naturen ger den lugn och ro som jag behöver för att återhämta mig. Jag är utåtriktad men trivs också för mig själv. Mina grundstyrkor är uthållighet, tacksamhet och hoppfullhet. Under årena i skolvärlden insåg jag hur mycket man kan stöda varandra bara genom att stanna upp och lyssna. Stöda, uppmuntra och bara finnas där.

Att ge chansen och se styrkan i våra olikheter samt ta ansvar över vårt agerande. Jag vill gärna vara med och stöda på det sätt som är möjligt.

Jag har egna erfarenheter om hur de små stegen kan ha stor betydelse för individen. Situationer i mitt eget liv, då det stormat hårt har jag med hjälp av mentalträning samt positiv psykologi hittat en ny riktning. Detta styrker min tro på betydelsen att själv kunna påverka och kunna släppa det som man inte för tillfället kan påverka.

Det egna förhållningssättet och attityden har betydelse. Med rätt metoder och verktyg kan vi stöda  tanke och beteendemönster för att må bättre. Till livet hör utmaningar och svåra tider. Men om detta blir en bestående situation, börjar det inverka på välmående.

Jag tror på att vi tillsammans och med varandras stöd har en bättre möjlighet att trivas och kunna förverkliga det bästa av oss själva och för varandra.

Våga visa vem vi är och använda våra styrkor. Likaväl ha hopp, tro och optimism om att lära oss nya saker inom de egna gränserna.

”Känslornas vågsvall kan vara skrämmande i början men, då vi lär oss förstå våra känslorkan vi surfa med dessa vågor”

MIN STORY

Jag är gift och mamma till tre fina tonårspojkar. Har lärt mig att vara småbarnsmamma – tonårs mamma och nu ung vuxens mamma. Detta har format mig att bli den jag är idag. Under årenas lopp har jag haft medkänsla för andra men först senare lärt mig medkänsla mot mig själv. Jag behöver inte prestera eller sträva mot att vara perfekt. Det räcker då jag gör mitt bästa. Jag trivs med att röra på mig på olika sätt i naturen.

Att umgås med vänner och göra saker tillsammans är viktigt för mig. Mindfullness och naturen ger den lugn och ro som jag behöver för att återhämta mig. Jag är utåtriktad men trivs också för mig själv. Mina grundstyrkor är uthållighet, tacksamhet och hoppfullhet. Under årena i skolvärlden insåg jag hur mycket man kan stöda varandra bara genom att stanna upp och lyssna. Stöda, uppmuntra och bara finnas där.

Att ge chansen och se styrkan i våra olikheter samt ta ansvar över vårt agerande. Jag vill gärna vara med och stöda på det sätt som är möjligt.

Jag har egna erfarenheter om hur de små stegen kan ha stor betydelse för individen. Situationer i mitt eget liv, då det stormat hårt har jag med hjälp av mentalträning samt positiv psykologi hittat en ny riktning. Detta styrker min tro på betydelsen att själv kunna påverka och kunna släppa det som man inte för tillfället kan påverka.

Det egna förhållningssättet och attityden har betydelse. Med rätt metoder och verktyg kan vi stöda  tanke och beteendemönster för att må bättre. Till livet hör utmaningar och svåra tider. Men om detta blir en bestående situation, börjar det inverka på välmående.

Jag tror på att vi tillsammans och med varandras stöd har en bättre möjlighet att trivas och kunna förverkliga det bästa av oss själva och för varandra.

Våga visa vem vi är och använda våra styrkor. Likaväl ha hopp, tro och optimism om att lära oss nya saker inom de egna gränserna.

”Känslornas vågsvall kan vara skrämmande i början men, då vi lär oss förstå våra känslorkan vi surfa med dessa vågor”