YKSITYISOPETUS

Toivoisitko lisää tukea lapsesi koulunkäyntiin tai haluaisit, että hänen opetuksensa voisi olla yksilöllisempää.
Tarjoamme yksityisopetusta pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla sekä etäopetusta ympäri Suomea.

Otathan yhteyttä ja varaat veloituksettoman alkutapaamisen.

Ilolla, Sinun opet
Susanna & Reetta

050 5911 061 & 040 4396 846

YKSITYISOPETUSTA JA TUKEA KOULULAISTEN ELÄMÄÄN

Meille kaikille tulee elämässä tilanteita, jolloin ulkopuolinen apu ja tuki tulee tarpeeseen.

Tarjoamme yksityisopetusta pääasiassa 1.–6. luokkalaisille oppilaille, ja mahdollisuuksien mukaan myös 7.–9. luokkalaisille.  Opetusta on saatavana kaikista peruskoulussa opetettavista oppiaineista. Englannin ja ruotsin kielen opetusta on tarjolla 1.–6. luokkalaisille. Opetamme myös suomea toisena (S2-opetus) kielenä.

Koulunkäyntiin liittyy oleellisesti myös oppimistekniikat ja -tavat. Harjoittelemme erilaisia oppimis-, muistiinpano- ja  lukutekniikoita sekä esimerkiksi ajanhallintaa ja -käyttöä, koulunkäynnin ja kotitehtävien aikatauluttamista niin, että aikaa jää myös harrastuksille ja vapaalle tekemiselle.

Opetus ja tehtävät valmistellaan aina yksilöllisesti oppilaan tarpeisiin sopivaksi. Oppitunneilla on mahdollisuus kerrata jo opittuja asioita, harjoitella niitä lisää, valmistautua kokeisiin tai esimerkiksi pohjustaa uutta koulussa opetettavaa asiaa. Koemme tärkeäksi sen, että huoltajat tietävät, missä mennään, joten informoimme aina huoltajia oppituntien jälkeen.

Koulussa opiskeltavien oppiaineiden lisäksi tarjoamme apua ja tukea myös muihin lapsia ja nuoria koskettaviin asioihin ja elämän tapahtumiin. Haluamme olla tukena silloinkin, kun tuntuu, ettei kaikki suju niin kuin toivotaan. Oppilaat kohtaavat koulumaailmassa paljon hämmentäviä asioita ja niiden käsittely tai niistä puhuminen saattaa olla huoltajille vaikeaa. Tarjoamme tukea esimerkiksi alakoulusta yläkouluun siirtymiseen, perhesuhteiden muuttuessa, koulun vaihdoissa, itsetuntoon, kiusaamiseen, yksinäisyyteen, ravintoon ja uneen liittyvissä asioissa. Mielestämme oppilas tulee nähdä kokonaisuutena. Opettajan roolin lisäksi toivomme pystyvämme olemaan lapselle tai nuorelle turvallinen aikuinen ja toimia ikään kuin valmentajana tai koulunkäynnin mentorina.

Oppitunnit ja/tai tapaamiset ovat 60 minuutin pituisia.

PALVELUT & HINNASTO

OTA YHTEYTTÄ JA VARAA VELOITUKSETON ALKUTAPAAMINEN!

Yksityisopetus

Yksityisopetus 60 min. hinta: 78€

Opetuspaketti 4 x 60 min. hinta: 300€

Opetuspaketti 6 x 60 min. hinta: 450€

Harjoitus-/Koepaketti

Hinta alkaen: 75€

Sisältää oppilaalle yksilöllisesti laadittua oppimateriaalia. Harjoitusten avulla oppilas saa palautetta omasta osaamisestaan, mikä auttaa myös itsearvioinnin kehittymisessä. Nämä paketit soveltuvat hyvin myös yksityisopetuksen lisäksi.

Saatavana myös etäopetusta.

Ensisijaisesti työskentelemme pääkaupunkiseudun alueella ja Itä-Uudellamaalla, mutta sovitusti myös muualla. Myös etäopetus on mahdollista esimerkiksi ulkomailla asuville.

Oppitunnit laskutetaan asiakassopimuksen alkaessa. Kaikki hinnat sisältävät alv 24%.  Matkakulut: sisältyvät hintaan, kuitenkin max. 30 min. Pidemmät matkakulut: opetuspakettien hintaan lisätään matkakorvaus 10€/alkava 30 min. Opettajan sairastuessa mahdollisuus pätevään sijaiseen, oppilaan sairastuessa/estyessä oppituntia siirretään.