Open Minds

Hyvinvoivat aikuiset kasvattavat hyvinvoivia lapsia ja nuoria

Työmme opettajien ja kasvattajien hyvinvoinnin parissa täytti tämän vuoden alussa kaksi vuotta! Juhlan kunniaksi tammikuussa ilmestyi esikoiskirjamme Opettajan hyvinvointikirjapositiivisen psykologian työkaluja työhyvinvoinnin tueksi. Iloksemme olemme saaneet kouluttaa myös tämän vaikea korona-vuoden aikana Kohti kukoistavaa koulua -työhyvinvointikoulutuksia monissa eri kunnissa. Vaikka työtä olemme tehneet etänä, ovat kohtaamiset ruutujen äärellä olleet antoisia ja täynnä tunnetta. Ehkä työ hyvinvoinnin edistämiseksi juuri tällaisena vaikeana aikana on tuntunut erityisen merkitykselliseltä. Kiitos teille kaikille koulutuksiimme osallistuneille sekä kirjan lukijoille <3

Kohti kukoistavaa koulua

Opettajien työuupumuksesta ja työn kuormittavuudesta on puhuttu pitkään jo ennen koronan tuomia poikkeusoloja. Hyvin vähän sen korjaamiseksi on kuitenkaan tehty toimenpiteitä – päinvastoin. Itse olemme opettajia ja ymmärrämme opetustyön haasteet, mutta myös sen mahdollisuudet. Koulumaailmassa on paljon asioita, joihin yksittäinen opettaja ei voi vaikuttaa, mutta vaikeistakin olosuhteista huolimatta työ saatava tehdyksi. Onneksi on paljon tapoja, joilla voimme muuttaa tapaamme tehdä työtä ja näin vahvistaa voimavarojamme.

Kohti kukoistavaa koulua -koulutuksissa käsittelemme positiivisen psykologian eli hyvinvoinnin tieteen tutkittua tietoa. Yhdistämme positiiviseen psykologiaan myös työ- ja organisaatiopsykologiaa sekä tutkimustietoa työhyvinvoinnista. Puhumme koulutuksissa mm. myönteisyyden ja myönteisten tunteiden vaikutuksista hyvinvointiimme, työn imusta ja työn tuunaamisesta, vahvuuksien löytämisestä sekä palautumisen tärkeydestä. 

Koulutukset ovat hyvin käytännönläheisiä ja tuovat positiivisen psykologian teemat lähelle kuulijaa erilaisten harjoitusten ja tehtävien muodossa. Jokainen osallistuja saa käyttöönsä hyvinvointia edistäviä työkaluja. Positiivisen psykologian työkaluja voi hyödyntää niin omassa työssä ja elämässä kuin koko työyhteisön kanssa. Hyvinvoiva opettaja ja kasvattaja luo hyvinvointia myös lapsille ja nuorille.

Me emme Kohti kukoistavaa koulua -koulutuksillamme voi lisätä koulujen resursseja, parantaa sisäilmaongelmia tai pienentää ryhmäkokoja. Koulutukset voivat kuitenkin tuoda jokaiselle opettajalle ja kasvattajalle taitoja, joilla esimerkiksi lisätään resilienssiä, myönteisyyttä, elinvoimaisuutta sekä löydetään tapoja tehdä työtä kuormittumatta liikaa. Keskittymällä työyhteisöissä tietoisesti ja systemaattisesti näihin teemoihin voimme vahvistaa omia voimavarojamme sekä edistää työyhteisön hyvinvointia.

Opettajan hyvinvointikirja – positiivisen psykologian työkaluja työhyvinvoinnin tueksi

Esikoisirjamme työnimenä kulki aivan loppumetreille  “Sinä olet tärkein”. Oma jaksamisemme ja työhyvinvointimme on tärkeintä: kuka huolehtii hyvinvoinnistamme, jos itse emme sitä tee. Halusimme työnimellä myös muistuttaa, että opettajan ja kasvattajan hyvinvointi on myös lasten ja nuorten hyvinvoinnin lähde. Tämän puolesta puhuvat myös monet tutkimukset! Lopulta kuitenkin käytännön syistä nimeksi valikoitui Opettaja hyvinvointikirja. Nimensä mukaisesti kirja tuo tietoa hyvinvoinnista juuri opettajien ja kasvattajien työhön.

Opettajan hyvinvointikirjassa paneudumme kuuteen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osa-alueeseen, joita jokainen meistä voi omassa elämässämme kehittää ja näin lisätä omia voimavarojamme. Kirja tarjoaa työkaluja ja vinkkejä omien arvojen ja omien ajatusmallien selkeyttämiseen. Kun tunnistamme omat arvomme tai uskomukset oman toiminnan takana, on meidän helpompi tehdä muutoksia omaan tapaamme tehdä työtä.

Kirjassa pääsee ääneen myös seitsemän luokanopetajaa ja rehtoria, joita olemme haastatelleet opettajan työstä, työhyvinvoinnista ja omasta jaksamisesta. Näiden haastatteluiden myötä kirjan teoria ja harjoitukset heräävät eloon ja lukijan on helppo samaistua sekä insiroitua positiivisesta psykologiasta ja tuomista mahdollisuuksista.

Opettajan hyvinvointikirja on teos, jonka voi lukea kerralla kokonaan, siitä voi lukea osia sieltä täältä oman fiiliksen mukaan tai sen harjoituksiin ja teorioihin voi palata kerta toisensa jälkeen. Kirjan teemat voivat puhutella eri tavalla eri aikoina. 

Kohti kukoistusta ja VIP-tarjous

Monessa kunnassa ja koulussa opettajien työhyvinvoinnin kehittämiseen on enemmän ja enemmän alettu kiinnittää huomiota. Tuleva lukuvuosi on monessa paikassa jo nimetty “hyvinvoinnin lukuvuodeksi”. Haluamme Kohti kukoistavaa koulua -koulutuksilla tuoda positiivisen psykologian työkaluja työhyvinvoinnin tueksi kouluille, päiväkoteihin ja oppilaitoksiin. Työhyvinvointi rakentuu monesta asiasta ja omat voimavarat, työn merkityksellisyys, vahvuudet, palautuminen, myönteisyys sekä työn imu ovat tärkeä osa sitä. Näihin teemoihin pureudumme työhyvinvointikoulutuksissamme sekä kirjassamme.

Meidän tavoiteenamme on, että 2020-luvulla positiivinen psykologia ja opettajien työhyvinvointi nostetaan keskeiseksi teemaksi opetus- ja kasvatustoiminnan suunnittelussa! Tämä vaatii ennen kaikkea muutosta rakenteissa, johtamisessa ja poliittisten päätösten tasolla. Tavoitteenamme on, että kymmenen vuoden päästä positiivinen psykologia ja työhyvinvoinnin teemat ovat arkipäivää jokaisessa Suomen koulussa ja ne koskettavat jokaista opettajaa, varhaiskasvattajaa ja opetusken tukihenkilöstöä. 

Nyt uuden lukuvuoden suunnittelu on täysillä käynnissä kouluissa ja kunnissa. Mitä, jos teidän koulussa tai kunnassa otettaisiin opettajien työhyvinvointi ensisijaiseksi kehittämisen kohteeksi?

Haluamme tarjota myös jokaiselle opettajalle ja kasvattajalle hyvinvointia omaan työhönsä. Tilaamalla Opettajan hyvinointikirjan tämän linkin kautta https://www.ps-kustannus.fi/7127

saat sen edullisempaan VIP-hintaan.

“Kun opettaja voi hyvin, koko koululla on mahdollisuus kukoistaa!”

Reetta & Susanna

luokanopettajat, Positive Psychology Practitionerit

 ja Kohti kukoistavaa koulua -koulutuksen luojat

Share this post